Gratis e-book met 5 ingrediënten voor een vrij en creatief leven

Ontdek hoe je creativiteit ontwikkelt en blijf op de hoogte met het crea-ZIN vol tips!

Disclaimer

I’Exprezz ondersteunt en begeleidt bij zelfhulpactiviteiten gericht op het vergroten van welzijn, omgaan met stress en stressvermindering maar biedt geen creatieve therapie! De activiteiten van I’Exprezz vervangen op geen enkele wijze een therapeutisch aanbod van professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Ervaar je psychische problemen of zijn er problemen gediagnosticeerd zoals bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheidsproblematiek of iets dergelijks, richt je dan tot de huisarts. Deze kan je verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.


Website van I’Exprezz

I’Exprezz (Kamer van Koophandel: 77942027), hierna te noemen I’Exprezz, verleent u hierbij toegang tot i-exprezz.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. I’Exprezz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

I’Exprezz spant zich in om de inhoud van i-exprezz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op i-exprezz.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van I’Exprezz.

In het bijzonder zijn alle prijzen op i-exprezz.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op i-exprezz.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan I’Exprezz nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij I’Exprezz. De auteursrechten van het website format liggen bij Boon Webdesign. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van I’Exprezz, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.